Semasa Citra Piknik wadahi perempuan berekspresi di bidang UMKM

Semasa Citra Piknik adalah acara yang diadakan untuk memberikan wadah bagi perempuan yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berekspresi. Acara ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada para perempuan pengusaha UMKM untuk memperkenalkan produk-produk mereka kepada masyarakat luas.

Acara Semasa Citra Piknik diadakan di berbagai kota di Indonesia dan menjadi ajang yang sangat dinantikan oleh para perempuan pengusaha UMKM. Para perempuan pengusaha UMKM yang ikut serta dalam acara ini memiliki kesempatan untuk memamerkan produk-produk unggulan mereka, berinteraksi dengan para konsumen, serta berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan sesama pengusaha UMKM.

Selain itu, acara Semasa Citra Piknik juga menyediakan berbagai workshop dan seminar yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para perempuan pengusaha UMKM dalam mengelola bisnis mereka. Para peserta juga dapat mengikuti kompetisi produk dan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan berbagai hadiah menarik.

Acara Semasa Citra Piknik merupakan salah satu upaya untuk mendukung perkembangan UMKM di Indonesia, khususnya yang dijalankan oleh para perempuan. Dengan adanya acara ini, diharapkan para perempuan pengusaha UMKM dapat semakin berkembang dan sukses dalam menjalankan bisnis mereka.

Dengan demikian, Semasa Citra Piknik menjadi wadah yang sangat penting bagi para perempuan pengusaha UMKM untuk berekspresi, berbagi pengalaman, dan meningkatkan keterampilan dalam mengelola bisnis mereka. Melalui acara ini, diharapkan UMKM yang dijalankan oleh para perempuan dapat semakin dikenal dan diapresiasi oleh masyarakat luas.